Wybierz język:
</br>Specjalistyczne audyty dostawców


Specjalistyczne audyty dostawców


Dla koncernów samochodowych

Niemieckich, Włoskich, Amerykańskich, Szwedzkich-Chińskich, Francuskich, Japońskich i Koreańskich
Poznaj ofertę

NOWY STANDARD IATF 16949:2016

W związku ze zmianami standardu ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016  oferujemy Państwu kompleksowe usługi doradczo- szkoleniowe gwarantujące  płynne przejście na nowe wymagania normy. 

Kluczowe dla normy IATF 16949:2016 jest dostosowanie jej struktury i wymagań do wymagań nowej normy ISO 9001: 2015. Co za tym idzie zwiększenie znaczenia procesu podejmowania decyzji w oparciu o analizę ryzyka mając na uwadze kontekst organizacji ( otoczenie w jakim działa firma) i rolę najwyższego kierownictwa w jego ocenie. Założeniem twórców normy było dostosowanie jej wymagań do tempa rozwoju nowych technologii, globalizacji i potrzeby szybkości w podejmowaniu decyzji. Skupiono się bardziej na efektach i skuteczności systemu niż na jego udokumentowaniu. 

 

Ostateczną datą, do której firmy muszą być certyfikowane zgodnie z nowym wydaniem normy ISO TS 16949 jest 14.09.2018

 

Data ta wynika z trzyletniego okresu przejściowego od momentu wydania najnowszej normy ISO 9001:2015.

Jeżeli tego nie uczynią utracą certyfikaty. Wszystkie audyty po 1 października 2017 powinny być prowadzone wg IATF:2016. Dotyczy to wszystkich audytów: wstępnych, nadzoru , re-certyfikacji, przejścia.

Pod tym linkiem można uzyskać informacje na temat przejąć na nowy standard Transmition Strategy ISO/TS 16949 > IATF 16949

W roli przypomnienia IATF 16949:2016 łączy wymagania systemów zarządzania z międzynarodowymi wymaganiami motoryzacyjnymi norm:

 • VDA 6.1 (niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego)
 • QS-9000 (amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego)
 • EAQF (francuskiego przemysłu motoryzacyjnego)
 • AVSQ (włoskiego przemysłu motoryzacyjnego)

Aby wyeliminować potrzebę wielokrotnych certyfikacji i spełnić wymagania klienta, w/w normy systemów jakości w branży motoryzacyjnej, zostały ujednolicone w obrębie globalnego przemysłu motoryzacyjnego.

Normy IATF (International Automotive Task Force)są opracowywane przez globalnych producentów samochodowych , w skład których wchodzą reprezentanci: BMW, Daimler-Chrysler, Fiat, Ford, GM, PSA-Peugeot-Citroën, Renault SA, Volkswagen, oraz stowarzyszeń samochodowych: AIAG (USA), ANFIA (Włochy), FIEV (Francja), SMMT (UK), VDA-QMC (Niemcy).

 

 

Standard IATF 16949 jest standardem przedsiębiorstw działających w branży motoryzacyjnej. Wdrożenia normy może podjąć się każda ze stron w  organizacji łańcucha dostaw dla przemysłu samochodowego, która realizuje procesy wytwarzania lub przetwarzania materiałów produkcyjnych, części serwisowych, podzespołów oraz obróbkę cieplną, powlekanie powłoką metaliczną, malowanie lub inne procesy wykańczające.

Trzon standardu IATF 16949 stanowi nadal norma ISO 9001 rozszerzona o specyficzne wymagania przemysłu samochodowego Customer Specifics Requirements, a jej uzupełnienie stanowi 6 podręczników/przewodników:

 • Zaawansowane planowanie jakości wyrobów - ang. Advanced Product Quality Planning (APQP)
 • Proces zatwierdzania części do produkcji - ang. Production Part Approval Process (PPAP),
 • Statystyczne sterowanie procesem - ang. Statistical Process Control (SPC),
 • Analiza systemu pomiarowego - ang. Measurement System Assessment (MSA),
 • Analiza przyczyn i skutków wad - ang. Failure Mode and effects analysis - FMEA,
 • Ocena systemu jakości - ang. Quality System Assessment - QSA.

Cel

 • przenoszenie wymagań na dostawców i podnoszenie ich poziomu jakościowego,
 • zmniejszenie kosztów poprzez eliminowanie defektów, zapobieganie powstawaniu błędów,
 • prestiż firmy jako dostawcy dla wymagającej branży przemysłu.

Sprostanie wymaganiom normy IATF 16949 oznacza dla przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej zaprojektowanie i wdrożenie systemu, który spełnia następujące zasady:

 • koncentruje się na kliencie - z czym związane jest zrozumienie jego aktualnych i przyszłych potrzeb, wyjście naprzeciw jego wymaganiom oraz przewidywanie i wyprzedzanie oczekiwań klienta
 • przywództwo - powinno uwzględniać cele i kierunek działania oraz kreować wewnętrzne środowisko organizacji; 
 • zaangażowanie ludzi - uzyskanie ich pełnego zaangażowania, umożliwia pełne wykorzystywanie ich zdolności z maksymalną korzyścią dla organizacji
 • procesowe podejście - gdy zasoby i działania zarządzane są jako proces, to założony wynik osiąga się bardziej efektywnie 
 • systemowe podejście do zarządzania - zidentyfikowanie systemu wzajemnie zależnych procesów, zrozumienie ich współzależności oraz umiejętna zarządzanie, przyczynia się do zwiększenia skuteczności i efektywności działania danej organizacji
 • ciągłe doskonalenie - które jest stałym celem organizacji
 • opieranie się na faktach przy podejmowaniu decyzji - oznacza, iż logiczna analiza posiadanych danych oraz informacji determinuje skuteczne decyzje
 • wzajemne korzystne powiązania dostawców - ustanowienie wzajemnie korzystnych powiązań danej organizacji z jej dostawcami, podnosi zdolność generowania zysków