Wybierz język:
</br>Specjalistyczne audyty dostawców


Specjalistyczne audyty dostawców


Dla koncernów samochodowych

Niemieckich, Włoskich, Amerykańskich, Szwedzkich-Chińskich, Francuskich, Japońskich i Koreańskich
Poznaj ofertę

Wymagania globalne w motoryzacji

 

Specyfikacja techniczna ISO/TS/IATF 16949:2016 łączy wymagania systemów zarządzania z międzynarodowymi wymaganiami motoryzacyjnymi norm:

 

 • VDA 6.1 (niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego)
 • QS-9000 (amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego)
 • EAQF (francuskiego przemysłu motoryzacyjnego)
 • AVSQ (włoskiego przemysłu motoryzacyjnego)

 

Aby wyeliminować potrzebę wielokrotnych certyfikacji i spełnić wymagania klienta, w/w normy systemów jakości w branży motoryzacyjnej, zostały ujednolicone w obrębie globalnego przemysłu motoryzacyjnego.

Norma ISO TS została opracowana przez IATF (International Automotive Task Force), w skład którego wchodzą reprezentanci producentów samochodów: BMW, Daimler-Chrysler, Fiat, Ford, GM, PSA-Peugeot-Citroën, Renault SA, Volkswagen, oraz stowarzyszeń samochodowych: AIAG (USA), ANFIA (Włochy), FIEV (Francja), SMMT (UK), VDA-QMC (Niemcy).

 

 

Specyfikacja techniczna ISO/TS 16949 (pierwsza edycja) powstała w roku 1999 i jest standardem przedsiębiorstw działających w branży motoryzacyjnej. Wdrożenia normy ISO 16949 może podjąć się każda z organizacji łańcucha dostaw dla przemysłu samochodowego, która realizuje procesy wytwarzania lub przetwarzania materiałów produkcyjnych, części serwisowych, podzespołów oraz obróbkę cieplną, powlekanie powłoką metaliczną, malowanie lub inne procesy wykańczające.

 

W czerwcu 2009 roku wyemitowano 3 edycję. W październiku 2016 roku wydano 4 edycję normy nad którą pracowano od 2014 roku. Dokładanie w lutym tego roku, został zamieszczony na stronie IATF projekt z uwagami. Obecna nazwa normy to ISO/TS/IATF 16949:2016. IATF 16949 bazuje na  ISO 9001, przez co zmiana w ISO 9001 pociąga za sobą modyfikacje ISO TS IATF 16949. Wszystkie firmy posiadające certyfikat ISO TS 16949, będą musiały spełnić nowe wymagania wynikające z aktualizacji normy. W przeciwnym razie stracą swoje certyfikaty.

Ostateczną datą, do której firmy muszą być certyfikowane zgodnie z nowym wydaniem normy ISO TS 16949 jest 14.09.2018Data ta wynika z trzyletniego okresu przejściowego od momentu wydania najnowszej normy ISO 9001:2015.

Jeżeli tego nie uczynią utracą certyfikaty. Wszystkie audyty po 1 października 2017 powinny być prowadzone wg IATF:2016. Dotyczy to wszystkich audytów: wstępnych, nadzoru , re-certyfikacji, przejścia.

Pod tym linkiem można uzyskać informacje na temat przejąć na nowy standard Transmition Strategy ISO/TS 16949 > IATF 16949

 

 

 

Trzon tej specyfikacji stanowi nadal norma ISO 9001 rozszerzona o specyficzne wymagania przemysłu samochodowego Customer Specifics Requirements, a jej uzupełnienie stanowi 6 podręczników/przewodników:

 

 • Zaawansowane planowanie jakości wyrobów - ang. Advanced Product Quality Planning (APQP)
 • Proces zatwierdzania części do produkcji - ang. Production Part Approval Process (PPAP),
 • Statystyczne sterowanie procesem - ang. Statistical Process Control (SPC),
 • Analiza systemu pomiarowego - ang. Measurement System Assessment (MSA),
 • Analiza przyczyn i skutków wad - ang. Failure Mode and effects analysis - FMEA,
 • Ocena systemu jakości - ang. Quality System Assessment - QSA.

 

 

Cel

 

 • przenoszenie wymagań na dostawców i podnoszenie ich poziomu jakościowego,
 • zmniejszenie kosztów poprzez eliminowanie defektów, zapobieganie powstawaniu błędów,
 • prestiż firmy jako dostawcy dla wymagającej branży przemysłu.

 

 

Sprostanie wymaganiom normy ISO/TS/IATF 16949 oznacza dla przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej zaprojektowanie i wdrożenie systemu, który spełnia następujące zasady:

 

 • koncentruje się na kliencie - z czym związane jest zrozumienie jego aktualnych i przyszłych potrzeb, wyjście naprzeciw jego wymaganiom oraz przewidywanie i wyprzedzanie oczekiwań klienta
 • przywództwo - powinno uwzględniać cele i kierunek działania oraz kreować wewnętrzne środowisko organizacji; 
 • zaangażowanie ludzi - uzyskanie ich pełnego zaangażowania, umożliwia pełne wykorzystywanie ich zdolności z maksymalną korzyścią dla organizacji
 • procesowe podejście - gdy zasoby i działania zarządzane są jako proces, to założony wynik osiąga się bardziej efektywnie 
 • systemowe podejście do zarządzania - zidentyfikowanie systemu wzajemnie zależnych procesów, zrozumienie ich współzależności oraz umiejętna zarządzanie, przyczynia się do zwiększenia skuteczności i efektywności działania danej organizacji
 • ciągłe doskonalenie - które jest stałym celem organizacji
 • opieranie się na faktach przy podejmowaniu decyzji - oznacza, iż logiczna analiza posiadanych danych oraz informacji determinuje skuteczne decyzje
 • wzajemne korzystne powiązania dostawców - ustanowienie wzajemnie korzystnych powiązań danej organizacji z jej dostawcami, podnosi zdolność generowania zysków