Wybierz język:
</br>Specjalistyczne audyty dostawców


Specjalistyczne audyty dostawców


Dla koncernów samochodowych

Niemieckich, Włoskich, Amerykańskich, Szwedzkich-Chińskich, Francuskich, Japońskich i Koreańskich
Poznaj ofertę

AVSQ

W 1994 roku Włoskie Narodowe Stowarzyszenie Producentów Samochodowych ANFIA ( Associazione Nazionale Fra Industrie Automobilistiche, Italian Automotive Industry Network) powołało Stowarzyszenie Specjalistów z zakresu Systemów Jakości, którego celem było opracowanie wytycznych dla dostawców przemysłu motoryzacyjnego – standard AVSQ. 

Opracowany standard służył jako podstawa systemu jakości największym producentom włoskiego przemysłu, takim jak Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Fiat i Ferrari. Standard AVSQ uwzględnia takie same wymogi jak amerykański standard QS-9000. Chociaż te dwa standardy są spójne, to nie są identyczne. W szczególności dotyczy to dwóch obszarów, na których koncentruje się AVSQ, najważniejszych dla włoskiego przemysłu, tj. kontroli stabilności procesu produkcyjnego oraz cyklu życia produktu, począwszy od etapu projektowania po etap produktu finalnego.

 

 

Najważniejsze różnice w porównaniu z QS-9000 obejmują między innymi poniższe zagadnienia: 
• dostawcy muszą informować klientów o poziomie jakości produktów dostarczanych przez podwykonawców, 
• dostawcy zobowiązani są informować klientów o sugerowanych zmianach dotyczących ich procesów i produktów zanim te zmiany nastąpią, 
• dostawcy muszą sprecyzować i przedstawić klientom procedury dotyczące prezentacji i testowania prototypów oraz próbek przedprodukcyjnych, 
• wszystkie próbki produktów powinny być opatrzone raportami kontrolnymi zawierającymi specyfikacje oraz wszelkie zmiany w specyfikacjach produktu.