Wybierz język:
</br>Specjalistyczne audyty dostawców


Specjalistyczne audyty dostawców


Dla koncernów samochodowych

Niemieckich, Włoskich, Amerykańskich, Szwedzkich-Chińskich, Francuskich, Japońskich i Koreańskich
Poznaj ofertę

EAQF

Opublikowany w 1994 r. EAQF (evaluation d’aptitude sur la qualite pour les fournisseur) jest francuskim standardem dotyczącym motoryzacji, opierającym się na ISO 9001:1994, który został stworzony przez GECA (Group d’Etude sur la Certification Automobile).

Standard EAQF stworzony został dla potrzeb takich producentów samochodów jak: Citroen, Fiat, Peugeot S. A. i Renault. Rezultaty stosowania EAQF są podobne jak w przypadku stosowania VDA6.1 i AVSQ:1994, ale używa się innej metody dokonywania oceny. 
W 1987 francuscy producenci samochodów Renault, Peugeot i Citroen uzgodnili ogólny dokument, określający procedury które przenoszą na dostawców całkowitą odpowiedzialność za jakość, określony przez Assurance Qualite Fournisseur (AQF). Ten powszechny dokument ewaluował w bardziej sprecyzowany standard, nazywany EAQF, który klasyfikuje dostawców przyznając różne stopnie zgodności z podanym kryterium.

 

 

Wersja EAQF z 1990 obejmuje 20 sekcji dla wszystkich 173 wymagań związanych z kontrolą jakości, koncepcją produktu, koncepcją procesu, produkcją i dostawcami zewnętrznymi. Wersja z 1994 zawiera dwie dodatkowe sekcje na temat bezpieczeństwa i aspektów finansowych jakości. Dla każdego wymagania stosowany jest system nadawania ocen od zera do trzech, dla klasyfikacji dostawców. W tym systemie zero oznaczało zgodność z wymaganiami, jeden jeśli była akceptowalna, dwa jeśli była akceptowalna i trzy wskazywała na niezgodność.

Ten system ostatecznie szereguje wynik w cztery klasy: A, B, C lub D dla każdego z dostawców. Ocena A oznacza, że dostawca jest w stanie rozwinąć nowe produkty, B wskazuje, że zdolność dostawcy jest niewystarczająca i wymaga poprawy. Dostawcy, którzy mają ocenę C są postrzegani jako niestosowni, podczas gdy dostawcy sklasyfikowani jako D są wyeliminowani.

 

Od 1992 Wielka Trójka francuskich producentów samochodów zgodziła się na ogólną strategię, aby wybierać wyłącznie dostawców A dla zapewnienia wysokiej jakości produktu.