Wybierz język:
</br>Specjalistyczne audyty dostawców


Specjalistyczne audyty dostawców


Dla koncernów samochodowych

Niemieckich, Włoskich, Amerykańskich, Szwedzkich-Chińskich, Francuskich, Japońskich i Koreańskich
Poznaj ofertę

Opis normy ISO/TS/IATF 16949

System jakości oparty o normę ISO/TS/IATF 16949 obejmuje cały cykl tworzenia wyrobu: od organizacji firmy i systemu jakości, poprzez działania poznawcze rynku, etapy projektowania wyrobu i procesu, wytwarzanie, kontrole i badania, podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych, aż do wysyłki wyrobu do klienta. Na każdym etapie podejmowane są działania zwrotne celem których jest ciągłe doskonalenie systemu.

System ten koncentruje się na stworzeniu efektywnych połączeń pomiędzy polityką jakości, celami jakościowymi i pomiarami z jednoczesnym planowaniem jak te cele osiągnąć i jak je porozmieszczać w organizacji.

 

Wśród istotnych dodatkowych wymogów w/w normy warto wymienić:

 • zaangażowanie najwyższego kierownictwa, które opierając się na polityce jakości powinno określić cele jakościowe oraz wielkości pomiarowe dla tych celów
 • jasno sprecyzowana odpowiedzialność za jakość dotycząca produkcji na wszystkich zmianach i uprawnień pozwalających na wstrzymanie produkcji oraz skorygowanie problemów związanych z jakością
 • przegląd skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością dokonywany przez najwyższe kierownictwo, zawierający m.in. ocenę kosztów złej jakości poprzez regularne raportowanie
 • zarządzanie zasobami ludzkimi i m.in. zapewnienie przez organizację, iż personel odpowiedzialny za projektowanie wyrobu posiada odpowiednie kwalifikacje, prowadzone są odpowiednie szkolenia, a organizacja posiada proces pomiaru powziętych działań
 • proces motywowania pracowników zmierzający do osiągania celów jakościowych, ciągłego doskonalenia i tworzenia środowiska promującego innowacje
 • proces pomiaru świadomości personelu organizacji w zakresie istotności i ważności jego działań, oraz jego wkładu w osiąganie celów jakościowych
 • skupienie się na planowaniu produktów i procesów
 • stosowanie narzędzi zarządzania jakością dla przemysłu samochodowego ( SPC, FMA, MSA )
 • zachowanie dostawców do rozwijania ich systemów jakości w celu dostosowania ich do normy ISO / TS 16949
 • nadzorowanie procesów produkcji poprzez stosowanie planów kontroli, zawierających warunki odpowiednich instrukcji pracy
 • zapewnienie efektywnej kontroli, dzięki wymaganiom dla zewnętrznych i wewnętrznych laboratoriów
 • proces pomiaru percepcji i satysfakcji klienta poprzez ciągłą ocenę skuteczności procesów
 • przeprowadzenie efektywnego audytu systemu zarządzania jakością oraz procesu produkcji i wyrobu
 • efektywna analiza danych do ciągłego doskonalenia
 • określenie ciągłego doskonalenia organizacji i procesu produkcji