Wybierz język:
</br>Specjalistyczne audyty dostawców


Specjalistyczne audyty dostawców


Dla koncernów samochodowych

Niemieckich, Włoskich, Amerykańskich, Szwedzkich-Chińskich, Francuskich, Japońskich i Koreańskich
Poznaj ofertę

Najważniejsze korzyści z wdrożenia normy ISO/TS/IATF 16949

Nowy standard ISO/TS/IATF 16949 to duży krok w kierunku unifikacji wymagań związanych z zarządzaniem jakością w branży motoryzacyjnej. Norma ta, jest standardem funkcjonowania przedsiębiorstw działających w branży motoryzacyjnej, wdrożenia której może podjąć się każda z organizacji, występująca w łańcuchu dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego. Korzyści z wdrożenia tej normy są następujące:

 

1. Wewnętrzne

 • wdrożenie i udoskonalenie dokumentacji
 • usystematyzowanie działań i procesów zarządzania
 • pełne ukierunkowanie na klienta
 • udoskonalenie procesów
 • poprawa jakości wyrobów
 • redukcja liczby braków i napraw
 • wzrost efektywności i produktywności
 • poprawa komunikacji wewnątrz firmy
 • podniesienie morale pracowników
 • zmniejszenie kosztów i zwiększenie zysków
 • zachowanie czystości
 • poprawa komunikacji
 • wzajemny szacunek wśród załogi
 • integracja pracowników z celami firmy

 

2. Zewnętrzne

 • poprawa opinii klientów o jakości wyrobów lub usług
 • narzędzie dla marketingu
 • lepszy dostęp do rynku krajowego i zagranicznego
 • wzrost satysfakcji klientów
 • poprawa relacji z klientami
 • przewaga konkurencyjna
 • wzrost możliwości zdobycia nowych sektorów na rynku krajowym i zagranicznym
 • wzrost rentowności
 • redukcja audytów klientów
 • zmniejszenie skarg klientów

Wdrożenie znowelizowanej normy IATF 16949 pomaga nam:

 • zrozumieć w łatwiejszy sposób wymagania specyficzne CSR,
 • zrozumieć kontekst organizacji i związanych z tym problemów wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do sytuacji, w wyniku zidentyfikowania potencjalnych ryzyk i szans,
 • otrzymać wsparcie Kierownictwa, które będzie odpowiadać za poziom utrzymywania SZJ w firmie,
 • poznać wymagania dotyczące wyrobów i procesów związanych
  z bezpieczeństwem,
 • łatwiej identyfikować wyroby,
 • w procesie zarządzania zgłoszeniami gwarancyjnymi ocenionymi jako nieuzasadnione z uwagi na prawidłowe działanie wyrobu
  (No Trouble Found - NTF) - uszczegółowienie procesu zarządzania poddostawcami i wymagań związanych z ich rozwojem,
 • dodanie wymogów związanych z odpowiedzialnością korporacyjną,
 • pracować w oparciu o wymagania wprowadzone w najnowszej normie  ISO 9001:2015.

 

Wymagania zdefiniowane przez normę ISO/TS/IATF 16949 są specyficzne dla całej branży motoryzacyjnej, określając techniczne aspekty wytwarzania, montażu, projektowania, dostarczania, zarządzania i schematów opisów dostarczanych elementów oraz stosowania określonych narzędzi w odniesieniu do zaawansowanego systemu planowania jakości i innych procesów takich jak: proces zatwierdzania części, analiza systemów pomiarowych, analiza przyczyn i skutków uszkodzeń, statystyczna kontrola procesu oraz jeszcze wielu innych aspektów produkcji. 

Norma umożliwia opracowanie systemu zarządzania jakością, uwzględniającego ciągłe doskonalenie, kładąc nacisk na zapobieganie wadom oraz na zmniejszanie odstępstw i strat w łańcuchu dostaw.