Wybierz język:
</br>Specjalistyczne audyty dostawców


Specjalistyczne audyty dostawców


Dla koncernów samochodowych

Niemieckich, Włoskich, Amerykańskich, Szwedzkich-Chińskich, Francuskich, Japońskich i Koreańskich
Poznaj ofertę

QS-9000

QS-9000 jest skróconą nazwą pełnej definicji Quality System Requirements QS-9000 (Wymagania systemu jakości QS-9000). Podstawą jego ustanowienia była norma ISO 9001 z 1994 roku, rozszerzona o dodatkowe wymagania właściwe dla rynku motoryzacyjnego oraz specyficzne dla jej autorów, tzn. Wielkiej Trójki producentów samochodowych - Chrysler Corporation, Ford Motor Company oraz General Motors Corporation.

 

Norma QS-9000 ma zastosowanie do wszystkich dostawców wewnętrznych i zewnętrznych jednostek koncernów Chrysler Corporation, Ford Motor Corporation i General Motors Corporation oraz innych, które przyjmą powyższe normy jako podstawowe dla własnych systemów zarządzania jakością. Dotyczy ona nie tylko dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego, ale także poddostawców. Norma QS-9000 podlega zastosowaniu nawet wówczas, jeżeli tylko nieznaczna część produkcji przeznaczona jest dla przemysłu motoryzacyjnego.

 

W szczególności system ten dotyczy dostawców:

 1. materiałów produkcyjnych,
 2. części i podzespołów miedzyoperacyjnych oraz części zamiennych,
 3. obróbki cieplnej, malowania, chromowania oraz innych procesów wykańczających. 

 

 

QS-9000 powinien pozwolić zminimalizować uciążliwość wielokrotnej oceny rzetelności potencjalnych i obecnych dostawców i sprawić, że produkowane samochody będą odpowiadały oczekiwanemu przez użytkowników poziomowi jakości i trwałości. QS-9000 stawia dostawcom obowiązek wdrożenia globalnego systemu jakości, u podstaw którego leży zdefiniowana i sformalizowana strategia, której to obszar jest niemal całkowicie pomijany przez normy ISO serii 9000.

 

Standard QS-9000 składa się z dwóch części podstawowych, które ujednolicają wymagania stawiane przez przedstawicieli Wielkiej Trójki oraz innych producentów samochodów swoim dostawcom. Ponadto każdy z koncernów lub dowolny jego oddział posiada jeszcze dodatkowe indywidualne wymagania związane z realizowanymi dla nich dostawami:

 

1.  Podstawą pierwszej części normy QS-9000 są wymagania zawarte w ISO 9001:94. W tej części zawarte są w pełnym zakresie wymagania międzynarodowego standardu ISO 9001, do których dodane zostały inne, właściwe dla branży motoryzacyjnej. Dlatego właśnie niemal w każdym punkcie normy QS-9000, odpowiadającym punktom układu - ISO 9001 znajdują się dodatkowe wymagania stanowiące ich rozwinięcie, niekiedy interpretację. Spośród wielu modyfikacji, jakim poddany został standard ISO 9001, do najważniejszych nowych elementów w QS-9000 należy zaliczyć:

 • proces aprobowania detali (części) produkcyjnych i zmian w dokumentacji;
 • proces ciągłego doskonalenia,
 • proces zarządzania urządzeniami i wyposażeniem
   

2. Część druga QS-9000 to tzw. specyficzne wymagania klientów. Są one związane z indywidualnymi wymaganiami koncernów, a stanowią je:

 • wymagania koncernu Chrysler Corporation,
 • wymagania koncernu Ford Motor Corporation,
 • wymagania koncernu General Motors Corporation,
 • wymagania innych producentów samochodów.