Wybierz język:
</br>Specjalistyczne audyty dostawców


Specjalistyczne audyty dostawców


Dla koncernów samochodowych

Niemieckich, Włoskich, Amerykańskich, Szwedzkich-Chińskich, Francuskich, Japońskich i Koreańskich
Poznaj ofertę

VDA 6.1

Początków wymogów ujętych w postaci wytycznych można doszukiwać się w latach 70 tych XX wieku w przemyśle niemieckim ( Związek Przemysłu Samochodowego - VDA ). Przemysł motoryzacyjny wymagał wówczas bardzo dobrych i skutecznych systemów zarządzania jakością po to, aby skrócić czas badań i projektowania, zmniejszyć koszty oraz: sprostać międzynarodowej konkurencji, wyższym oczekiwaniom względem wyrobów, większej odpowiedzialności za wyrób i nowym schematom organizacyjnym.

W oparciu o te uwarunkowania, grupa robocza Niemieckiego Przemysłu Samochodowego ( VDA ) opracowała model jakości VDA 6.1, oparty na normie ISO 9001:1987 opublikowany po raz pierwszy w roku 1991. Dokument VDA 6.1 jest niemieckim standardem samochodowym, który uznaje za równorzędne krajowe standardy EAQF we Francji lub AVSQ we Włoszech.

 

Model VDA 6.1:1994 ma 23 elementy ( grupy wymagań ) i określa składowe systemu zarządzania jakością w trzech obszarach: zarządzanie przedsiębiorstwem, strategia przedsiębiorstwa oraz wyrób i proces. VDA 6.1 jest ciągle niezwykle przydatny dla poddostawców poziomu drugiego i trzeciego, a z racji swej mierzalności umożliwia, w odróżnieniu od ISO/TS 16949:2002, uzyskanie bardzo dobrego obrazu dotyczącego wydajności zakładu.

 

 

 

W roku 1997 zespół roboczy VDA tj. grupa specjalistyczna kontrola jakości w przemyśle samochodowym, opracował światowo niepowtarzalny, specyficzny standard nowego niemieckiego standardu jakościowego w przemyśle samochodowym - VDA 6.2. Nie posiada on alternatywy na świecie, a wielu niemieckich (i nie tylko) producentów samochodowych, sprawdza na jego podstawie jakość usług swoich bezpośrednich dostawców usług, produktów i współpracujących firm handlowych. 

Działania niemieckiego przemysłu samochodowego wyraźnie przyczyniły się w ten sposób do ujednolicenia standardu na świecie. Usunięto w ten sposób lukę pomiędzy producentami samochodów, a klientami końcowymi. VDA 6.2 umożliwia wykazanie się spełnianymi wymogami w zakresie przemysłu samochodowego w tych obszarach, w których niemożliwe jest przeprowadzenie certyfikacji według ISO/TS 16949. Dotyczy to bezpośrednio np. handlowców, firm spedycyjnych, doradczych i serwisowych. 

 

W roku 1999 doszło do przystosowania standardu VDA 6.1 do potrzeb dostawców środków produkcji, w wyniku czego powstał nowy standard VDA 6.4, który obecnie stanowi odrębny standard, unikatowy na skalę ogólnoświatową. VDA 6.4 umożliwia wykazanie się spełnianiem wymogów przemysłu samochodowego w obszarach, w których nie jest możliwa certyfikacja na zgodność z normą ISO/TS 16949. Dotyczy to bezpośrednio np. producentów narzędzi, urządzeń i preparatów, producentów specjalnych maszyn lub opakowań.

 

VDA 6.4 zawiera kompleksowy system zarządzania jakością dla dostawców bezpośrednich i pośrednich, przeznaczony dla wyrobów przemysłu motoryzacyjnego.

Uzyskuje się to w procesie certyfikacji VDA 6.1 / 6.4 o tym w następujących obszarach:

  • planowanie biznesu / benchmarking
  • względy finansowe, dotyczące systemu zarządzania jakością
  • klient / zadowolenie pracowników
  • ciągłe doskonalenie
  • zarządzanie projektami
  • bezpieczeństwa produktów
  • planowanie jakości
  • zarządzanie narzędziami