Wybierz język:
Audyty dostawców

Audyty dostawców

Audyty dostawców

Audyty dostawców są kluczowym narzędziem stosowanym przez międzynarodowe firmy, koncerny samochodowe. Są one weryfikacją realizacji wymagań odbiorców przez jego dostawców lub podwykonawców.

 

W ramach audytu dostawców dla koncernów motoryzacyjnych Automotive Audit ocenia między innymi:

 • przygotowanie zakładu pod kątem infrastruktury, wyposażenia technicznego, zasobów ludzkich, itp.
 • przestrzeganie procedur i instrukcji zawartych w dokumentacji systemu jakości
 • dokumentację technologiczną (instrukcje, analizy FMEA, plany kontroli, flow-charty, lay-outy, plany kontroli, APQP, PPAP itp.)
 • walidację i prace dotyczące procesu
 • nadzór nad maszynami, oprzyrządowaniami i sprzętem pomiarowo-kontrolnym
 • nadzór nad stanowiskiem i środowiskiem pracy
 • nadzór nad pracownikiem i jego szkoleniem
 • nadzór nad planowaniem produkcji i jej realizacją
 • nadzór nad logistyką, przepływem i magazynowaniem materiałów\
 • nadzór nad wyrobami niezgodnymi i działaniami korygującymi dotyczącymi niezgodności itd.
 • zgodność wymagań ISO 9001; ISO/TS 16949 lub/i z wymaganiami klienta (np. VW Formel Q i VDA 6.3)
 • nadzór nad dostawcą: zarządzanie reklamacjami, audyty i ocena dostawców
 • monitoring programu kwalifikacji nowych części (QPN-RG) / zabezpieczenie stopnia dojrzałości produktu/zarządzanie częściami zakupowymi, etapy QPN- Reifegrad ( stopień dojrzałości produktu)  

 

 

W ramach audytów dostawców poruszamy następujące kwestie dotyczące jakości produkcji

Działania jakościowe towarzyszące produkcji seryjnej

 • stałe zapewnienie zdolności procesu, bezpieczeństwo produktu, odpowiedzialność za produkt, audyty wewnętrzne, obsługa reklamacji, system ostrzegania, zobowiązanie do samodzielnego obserwowania produktu na rynku i zgłaszanie spostrzeżeń, proces ciągłego doskonalenia KVP, zarządzanie zmianami, rekwalifikacja, lessons learned nośniki kosztów dla dodatkowych wydatków wynikających z niezgodności, techniczna kontrola dostawcy TRL, krytyczni dostawcy

 

Analiza potencjału

 • Postanowienia ogólne, audyt i oceny, kontrola procesu oceny i rozwoju produktu, łączna ocena, realizacja (schematów)

 

Samoocena dostawców

 • Wybór dostawców - audyty procesów/potencjałów np. w/g Formel-Q, VDA 6.3
 • Kontrola wyrobów
  • Zasady wykonywania kontroli wyrobów, błąd klasyfikacji wyrobu – działania, eskalacja 
 • Kontrola procesów
  • zasady kontroli procesu, kontrola procesu na etapie uruchamiania, kontrola procesu produkcji części serii B, punktacja – zasady, indywidualne punktowanie i  lista pytań do elementów procesu, całkowita punktacja, punktacja dla serii produkcyjnej na etapie uruchomienia , OEE (Overall Equipment Effectiveness), R@R (Run and Rate), 2 Tage Production, Formel-Q New Components Maturity Level/ Neuteile Raifegrad [v.2012], Zasady zatwierdzania - PSW / EMPB, Deckblatt, realizacja (wykresy Flow)
 • Ogólna ocena jakości dostawcy
 • Weryfikacji jakości kontroli (D / TLD-parts)
 • Analiza problemu (PA)
 • Rewizja techniczna u dostawcy (TRL)
 • Dokumentacja / Weryfikacja zdolności Formel Q:

Odbiorcy usług

 • Koncerny niemieckie
 • Koncerny amerykańskie 
 • Koncerny włoskie 
 • Koncerny francuskie
 • Koncerny szwedzkie/chińskie
 • Koncerny japońskie 
 • Koncerny koreańskie