Wybierz język:
Audyty dostawców

Audyty dostawców

Struktura Audytu

Formel Q

OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA AUDITÓW /MONITORINGU WERYFIKACJI ZGODNOŚCI DOSTAWCÓW NA PRZYKŁADZIE GRUPY VW  do wymagań specyfikacji technicznej VW FORMEL Q jak wymieniono poniżej:

 

 

STRUKTURA WYMAGAŃ FORMELQ-KONKRET

struktura

 

 1. FormelQ Konkret  realisation – weryfikacja zgodności w zakresie Umowy pomiędzy Volkswagen Group a dostawcami dotycząca Zarządzania Jakością.
 2. FormelQ New Parts Integral+QPN (2DP audit) - Weryfikacja wdrożenia programu kwalifikacji nowych części oraz „2 dniowy dzień produkcji” - procedura zatwierdzania wyrobu.
  Audit gotowości dostawcy do nowych uruchomień polega na ocenie gotowości dostawcy w odniesieniu do wymagań jakościowych i technicznych VW Group.
  Raporty sporządzane są bazie formularzy i wymagań koncernu VW QPN-RG.
 3. Formel FormelQ Capability Audit –  Ocena zdolności jakościowej dostawców (Weryfikacja Wymagań dotyczących Systemu Zarządzania)
 4. Analiza Potencjału (Potential Analysis) - Ocena potencjału dostawców
 5. Yearly Self-audit, Self-assessment (wg VDA 6.3.) - Weryfikacja zgodności przeprowadzenia auditu przez dostawcę. Współudział podczas samooceny dostawcy(FormelQ audit) raz w roku na miejscu w zakładzie dostawcy.
 6. Audyt wyrobu (VDA 6.5) - Zgodność stosowania i przeprowadzania audytów wyrobów przez dostawców.
 7. Audit w zakresie poprawności przeprowadzania audytów D/TLD - Dokumentacja narzucona dla części D/TLD (Mandatory documentation D/TLD-parts)
 8. Przegląd techniczny dostawców (Technical Review Suppliers TRL).
 9. Analiza problemów (Problem Analysis for huge or other issues).
 10. Audit procesu prowadzony w celu poprawy jakości u dostawcy.
  (Proces ciągłego doskonalenia KVP)
  • ​​​Montoring dostawcy, który otrzymał  status B ( np. przez okres 6 miesięcy, do momentu uzyskania noty A)
  • Monitoring dostawcy, który otrzymał  status C (business on hold) i nadzorowanie działań zmierzających uzyskanie noty B.
 11. Audit systemu VDA 6.1 lub ISO TS 16949 - prowadzony w celu poprawy statusu oraz monitoring działań korygująco-zapobiegawczych pouaditowych.
 12. Oraz wszelkie inne kontrole, audity, weryfikacje mające na celu monitoring oraz rozwój mający na celu potwierdzenie zgodności z Wymaganiami Klienta VW GROUP.

 

Chcesz poznać szczegółową ofertę: